สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อำเภอโคกโพธิ์ไชย วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ การบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน