สพป.ปัตตานี เขต 3 ขานรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining) ปีการศึกษา 2562

15 พ.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในสังกัด  ร่วมรับฟังการอบรมถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining) ปีการศึกษา 2562 โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV Teletraining) เพื่อให้ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยสามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV15 เว็บไซต์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (www.dltv.ac.th) Youtube Live ช่องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ OBEC Chanel โดยส่งสัญญาณจากสถาบันวิชาการทีโอที และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนทำแบบทดสอบออนไลน์และประเมินผลหลังการอบรมด้วย

ภาพ          เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
ข่าว          มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน      ฟูซียะห์  มาแจ
http://www.pattani3.go.th