สพป.ระยอง เขต 1 รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิพระมหาสมคิด คุณธม.โม (คุ นะ ธัม โม) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม  อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  และ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต้อนรับ และประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากรใน สพป.ระยอง เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมนำเสนอผลงาน จัดแสดงนิทรรศการประกอบการประเมิน ในครั้งนี้