สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมศึกษานิเทศก์, บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น ๒ อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

สุกัญญา หมั่นจิตร์