ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ข้อคิด โอวาท แนวทางแก่นักเรียนค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2

“ให้นักเรียนตั้งใจศึกษาหาความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า และสร้างเครือข่าย ขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครอบครัว ชุมชนต่อไป”  คำกล่าวโอวาท โดย นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นเกียรติให้ข้อคิด โอวาท แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 โรงเรียนวัดท่ามะขาม โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย และโรงเรียนสามัคคีธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในการเข้าค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2 จัดอบรมในระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก