สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมและติดตาม เหตุอุทกภัย(น้ำหลาก) และการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามเหตุอุทกภัย (น้ำหลาก) และการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 อำเภอโคกสำโรง โดยมีนางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 และคณะครูให้การต้อนรับ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ : ถ่ายภาพ…