สพป.ลพบุรี เขต 1 อบรมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มโรงเรียนตักศิลา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มโรงเรียนตักศิลา โดยมี นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนของกลุ่มตักศิลา จำนวน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมการอบรมฯ อาทิ การเป็นผู้นำมืออาชีพ เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)