สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมวางแผนการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online

// วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒
เป็นประธานประชุมวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) โดยมี นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์