สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจการดำเนินการของการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัด จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สพฐ.ลงสุ่มตรวจการดำเนินการของการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 และข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามที่เน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ทุกโรงเรียนต้องทำเหมือนกัน คือ ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยภายในอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์สื่อการสอน และเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น เป็นต้น การปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในโครงการต่างๆ เช่น กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เป็นการเปิดเทอมแรกของโรงเรียนกลุ่มนี้ ว่ามีความพร้อมเรื่องครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนกลุ่มโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครู การติดตั้งโทรทัศน์ระบบการรับสัญญาณ จานดาวเทียม อุปกรณ์การเรียนในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น รวมถึงโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมด “เรื่องสำคัญที่ สพฐ.จะเน้นย้ำคือ การปฏิบัติตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ที่แบ่ง 5 หมวด ได้แก่ หมวดเล่าเรียน หมวดหนังสือเรียน หมวดอุปกรณ์การเรียน หมวดเครื่องแบบชุดนักเรียน และหมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง เครื่องแบบนักเรียน ที่โรงเรียนต้องมอบเงินให้ผู้ปกครองจริงๆ รวมถึงโรงเรียนที่ต้องจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคน สพฐ.จะเน้นย้ำแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่เหมาะสม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่ออกมาใหม่ เพื่อโรงเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อเปิดเทอมแล้ว สพฐ.จะส่งทีมลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานด้วย ขณะเดียวกัน จะเน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไป-กลับด้วย ซึ่งจะต้องดูแลไม่ให้มีการห้อยโหนท้ายรถ และให้ตรวจสอบดูแลนักเรียนไม่ให้ตกค้างอยู่ภายในรถ สัปดาห์แรกผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนจะต้องออกมาคอยรับนักเรียนหน้าโรงเรียนร่วมกับครูเวร และทุกวันต้องมีครูเวรมาดูแลหน้าโรงเรียน ถือเป็นภาพใหม่ของ สพฐ.ที่โรงเรียนมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูเวร สลับเวรมาคอยรับนักเรียนหน้าประตูคล้ายกับโรงเรียนเอกชน ทำให้ครูได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครอง ประชาชน คุยกับนักเรียนให้คำแนะนำ ดูการแต่งกายของนักเรียนให้เหมาะสม และโรงเรียนที่อยู่ในชนบทก็จะมีตัวอย่างของโรงเรียนที่ทำได้ดี มาแนะนำวิธีการการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนน ถือเป็นการเตรียมพร้อมสำคัญ กำชับให้ทุก สพท.ออกพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม สร้างความประทับใจและวางใจแก่ผู้ปกครองที่มาส่งลูกเข้าเรียนในวันแรกและเมื่อเปิดเทอม ณ สุ่มตรวจโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางทิพาภรณ์ โสภณ ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)