ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในโอกาสวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น ได้ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียนในโอกาสวันเปิดทอมวันแรก ต่อมาได้ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันต้นธง เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนในวันเปิดเทอม ในการนี้ได้ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรือนที่โดนพายุฤดูร้อนพัดถล่มในช่วงก่อนหน้านี้ พร้อมให้คำปรึกษาในการซ่อมแซม สุดท้ายในช่วงสายได้ไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลลำพูน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการก่อสรา้งอาคารเรียนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง ในการนี้ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านเวียงยอง ก่อนเดินทางกลับสำนักงานฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562