กิจกรรม ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน เพื่อที่ทำให้สำนักงานของเราน่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขยะลดลงภายในสำนักงาน

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)