สพป.อุทัยธานี เขต 1 รับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.20 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธนี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 10 คณะ ออกนิเทศโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อติดตามความพร้อมของโรงเรียนให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขให้กับโรงเรียนต่อไป