สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20 โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจง เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1