สพป.สิงห์บุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จาก สพป.จันทบุรี เขต 2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.จันทบุรี เขต 2 นำโดย นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี