สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการประสานงานประสานใจภาคเรียนที่1/2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดโครงการประสานงานประสานใจและปล่อยขบวนคาราวานรถไปโรงเรียนในสังกัดจำนวน 89 โรงเรียน และ 1 สาขา ผู้ประสานงานโรงเรียนในสังกัดประกอบไปด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 58คน การจัดคาราวานไปโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ สาม ในเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน

ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ