บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  1 จำนวน 112 โรงเรียน 3 สาขา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนจำนวน  94  โรงเรียน มีการเปิดเรียนพร้อมกันแล้วทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภองาว อำเภอแม่เมาะ และอำเภอห้างฉัตร สำหรับบรรยากาศตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นับเป็นวันแรกของการเรียนการสอนทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนที่เลื่อนชั้นเรียน  ตั้งแต่เช้าวันนี้ผู้ปกครองต่างเดินทางมาส่งบุตรหลานกันตั้งแต่เช้า โดยที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียนมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูยืนคอยนักเรียนที่มาโรงเรียนตั้งแต่เช้า ครูได้ทักทายนักเรียนที่เดินมาโรงเรียนด้วยรอยยิ้ม โดยเฉพาะนักเรียนใหม่ส่วนใหญ่ต่างดีใจที่ได้ใส่ชุดนักเรียนใหม่ และได้มาโรงเรียนพบกับเพื่อนใหม่ นักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ก่อนที่จะเข้าแถวร่วมกันร้องเพลงชาติหน้าเสาธง และเข้าเรียนตามปกติ  ทั้งนี้ ในส่วนของ สพป.ลำปาง เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกโรงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด