สพป.ชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางทัศณี แก้วทอง พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2562 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน