สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปล่อยคาราวาน “ประสานงาน  ประสานใจ  ไปเยี่ยมโรงเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน “ประสานงาน  ประสานใจ  ไปเยี่ยมโรงเรียน”  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ  ออกตรวจเยี่ยม  ติดตามประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ตามนโยบายของ  สพฐ.