ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่นในพื้นที่

>>>>>>วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา และน.ส.ณัฐกานต์ ทองคุปต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่นในพื้นที่ ของโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ โดยมีนายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม รร.บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3