สพป.ชลบุรี เขต 1 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมีคณะกรรมการประเมินของสำนักงาน ก.ค.ศ. และนางสุปราณี นฤนาทนโรดม เป็นเลขานุการในการประเมิน และได้มีคณะบุคลากรทางการศึกษาและ
นางสุปราณี นฤนาทนโรดม เป็นเลขานุการในการประเมิน และได้มีคณะบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน