การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสองทาง รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. 36

วันที่ 17 พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น. พลตรีณัฐพงษ์  เพราแก้ว  อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมคณะ  ได้ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสองทาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ของ รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  โดยมี นายมนต์ชัย  ปาณธููป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 เข้าร่วมคณะติดตาม/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ/ภาพ-ข่าว

ในครั้งนี้ด้วย