สพม. 36 ร่วมงานแถลงข่าว “ศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานแถลงข่าว “ศาสตร์ สาน ศิลป์ แผ่นดินพญามังราย”  โดยมี นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน  ณ เฮือนศิลป์ล้านนา  วัดฝั่งหมิ่น   ตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ ภาพ-ข่าว