บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้ของ สพฐ.

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU)
ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้ของ สพฐ.
กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2567

Download — > บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 ที่อยู่ระหว่างการบังคับใช้