สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โดยมีนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนหน่วยงานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ (ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์) และร่วมลงนามในสมุดถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (บริเวณหน้าลิฟท์) และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 จัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ห้องจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังใหม่) และส่วนที่ 2 ห้องจัดแสดงนิทรรศการ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) เป็นอันเสร็จสิ้น…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)