ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.
นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการขับเคลื่อน “เรียนดี มีความสุข“ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3