“บุญรักษ์” เปิดห้องส่งศตวรรษที่ 21 พร้อมส่งมอบงาน และกล่าวขอบคุณก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สอศ.


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ร่วมทำบุญเนื่องในพิธีเปิด “ห้องส่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นห้องส่งสำหรับถ่ายทอดสดและบันทึกเทปรายการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ สพฐ. พร้อมรับมอบอุปกรณ์จากผู้บริจาคเพื่อใช้สำหรับห้องส่งฯ และส่งมอบงานพร้อมกล่าวขอบคุณแก่บุคลากรทุกสำนักของ สพฐ. โดยมีนายสนิท แย้มเกสร นายอัมพร พินะสา และนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้บริหารสำนัก ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ลานหน้าอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ได้กล่าวขอบคุณ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สพฐ. เพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ สอศ.) โดยกล่าวว่า ตนเองมีความตื่นเต้นกับงานใหม่อยู่พอสมควร อยากเข้าไปเรียนรู้ อยากเห็นว่าเขาทำงานกันอย่างไร แล้วเราจะเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างไร สำหรับตนเองนั้น สพฐ. คือบ้านเกิด ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาก็เรียนในโรงเรียนของ สพฐ. จนถึงชั้นมัธยมศึกษา พอเรียนจบมาก็เป็นครู และผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้นวันนี้เมื่อได้มีโอกาสไปอยู่ สอศ. ก็เหมือนได้สอบเลื่อนชั้น โดยส่วนตัวแล้วตนเองมีความผูกพันกับ สพฐ. เมื่อมีคนถามว่าเกิดที่ไหน บ้านเกิดที่ยิ่งใหญ่และอยู่มาทั้งชีวิตก็คือ สพฐ. ถึงแม้ในวันนี้ตนเองจะต้องไปทำงานที่ สอศ. แต่หากใครถามว่าเป็นคนที่ไหน ตนก็จะตอบว่าเป็นคนของ สพฐ. ด้วยจิตใจและวิญญาณของตนจะอยู่กับ สพฐ. เสมอ ทุกครั้งที่มีโอกาสเดินทางไปลงพื้นที่กับ สอศ. ก็จะขอเยี่ยมเยือนชาว สพฐ. เหมือนเดิม หากมีเรื่องใดที่ต้องการการสนับสนุน ก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนใน สพฐ. เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น นายบุญรักษ์ ยังได้เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ใน “ห้องส่งศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วย จอ Interactive ขนาด 86 นิ้ว จำนวน 1 จอ มิกเซอร์ Yamaha 16 channel จำนวน 1 เครื่อง และ ลำโพง JBL จำนวน 2 ตัว จากนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 / จอ LED Outdoor ขนาด 2×3 เมตร จำนวน 1 จอ จากคุณพงศกร ตรีศิริพิศาล โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ / โปรเจกเตอร์ Sony พร้อมจอฉาย ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเปรมจิตต์ ตันพิชัย บริษัท คอนเฟอร์เรนซ์ โซลูชั่น จำกัด / LED TV ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง จากดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ โต๊ะออกอากาศ จำนวน 1 ชุด จากดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดูภาพทั้งหมด

อัฉรา ข่าว