สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 18 พฤษาภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สฟป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   พ.ศ.2562 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้ ตีเส้นจราจร และจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสาร โดยแยกย้ายปฏิบัติภารกิจตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ณ ลานหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ