สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน และครู ที่มีผลสอบคะแนน NT ด้านคำนวณเต็ม 100 คะแนน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและครูผู้สอน ที่มีผลสอบคะแนน NT ด้านคำนวณเต็ม 100 คะแนน และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล อ.จัตุรัส,โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา อ.จัตุรัส,โรงเรียนปากจาบวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์และโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต ที่นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนและสพป.ในครั้งนี้