ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.จังหวัดฉะเชิงเทรา (ด้านบริหารงานบุคคล)  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานเขตคุณภาพการศึกษา และข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ