ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5

นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ

ศอ.จอส.อ.ด่านขุนทด ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 337 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย

วิทยากรจากเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สอนให้นักเรียนเรียนรู้ ป้องกันและแก้ไข กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

1 2 3 4 5 6 8