ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง 62

โครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ท่องทุ่งกังหันลมห้วยบง 62” เพื่อนำรายได้มาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนเดือดร้อนฉุกเฉินของศูนย์ฯหินดาดห้วยบง

สพป.นม.5 ร่วมประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ

ทีมบริหาร ศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.นม.5 ร่วมประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือน

1 4 5 6 7 8