สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์” อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

1 2 3 4 5 10