นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทย ในการแข่งขันกีฬา “อาเซียนพาราเกมส์ 2023” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ โดยคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทย ในการแข่งขันกีฬา “อาเซียนพาราเกมส์ 2023” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 3-9 มิ.ย.2566 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรม”สวดมนต์ไหว้พระ พัฒนาจิต”

30 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดย ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนาจิต พัฒนาให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างเป็นสุข ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ต้อนรับ “ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร” ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12

10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ “ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร” ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายปกติ (4 ด้าน 12 ประเด็น) และนโยบายเร่งด่วน 5 ประเด็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทางโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ได้นำเสนอข้อมูลตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (4 ด้าน 12 ประเด็น) และนโยบายเร่งด่วน 5 ประเด็นในรูปแบบวิดีทัศน์นำเสนอ และการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติ และปหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องกายภาพบำบัด ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ โรงอาหาร ห้องธนาคารโรงเรียน อาคารอนกประสงค์ เรือนพยาบาล สระว่ายน้ำ เรือนนอน แปลงเกษตร เป็นต้น

1 2 3