พิธีเปิดมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

พิธีเปิดมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

1 6 7 8