การแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” ปี 2561 จังหวัดลำปาง

สรุปผลการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ของจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาค ณ จังหวัดสุโขทัย

1 1,947 1,948 1,949 1,950 1,951 1,997