ข่าว ปชส.

  • ขยายเวลารับสมัครทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2567 6 มิถุนายน 2566
  • ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามเรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 6 มิถุนายน 2566
  • สำนักงาน กพ. รับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 6 มิถุนายน 2566
  • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพ 6 มิถุนายน 2566
  • สสวท. เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 มิถุนายน 2566
  • ประชาสัมพันธ์บริการงานประปานครหลวง 6 มิถุนายน 2566
  • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงาน”32 ปี สืบสานพระราชปณิธาน เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียน” 6 มิถุนายน 2566
  • โครงการครูฝึกประสบการณ์การสอนชาวจีน 4 มิถุนายน 2566
  • งานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566 31 พฤษภาคม 2566
  • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 พฤษภาคม 2566