ข่าว ปชส.

  • ทุนการศึกษาชีฟนิ่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร 4 ตุลาคม 2566
  • ด่วน ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย 7 สิงหาคม 2566
  • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 27 กรกฎาคม 2566
  • การจัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)ประจำปี งปม.2567 26 กรกฎาคม 2566
  • ขอเชิญชวนหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 กรกฎาคม 2566
  • ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 25 กรกฎาคม 2566
  • การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 24 กรกฎาคม 2566
  • ประชาสัมพันธ์โลโก้ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. 24 กรกฎาคม 2566
  • โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศึกษาดูงานสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย 24 กรกฎาคม 2566
  • ขอเชิญคุณครูทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม DIGITAL CONTENT CREATOR เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่อง (StoryTelling) 20 กรกฎาคม 2566