ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการใช้วิทยุคมนาคม พ.ศ.2561 18 มกราคม 2562
  • แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม 18 มกราคม 2562
  • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร YFU เยอรมัน ประจำปี 2562 18 มกราคม 2562
  • ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2109 16 มกราคม 2562
  • ประกาศสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 11 มกราคม 2562
  • กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 8 มกราคม 2562
  • แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “ปาบึก”(PABUK) 3 มกราคม 2562
  • รับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 ธันวาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 26 ธันวาคม 2561
  • ประกาศสพฐ. เรื่อง การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง 21 ธันวาคม 2561