ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ” ตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเชียนในมิติวัฒนธรรม “ 19 สิงหาคม 2562
  • รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563-2564 19 สิงหาคม 2562
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561เพิ่มเติม 19 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 16 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่5 สถาบันพระปกเกล้า 9 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 8 สิงหาคม 2562
  • โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา2562 7 สิงหาคม 2562
  • ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมวิชาการนานาชาติ WORLD DIDAC Asia 7 สิงหาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. 2 สิงหาคม 2562
  • (update) โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 1 สิงหาคม 2562