ข่าวส่วนกลาง

ข่าวสำนัก

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • การเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ.2019-2020 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 • โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน 30 มกราคม 2562
 • แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 30 มกราคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 28 มกราคม 2562
 • โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “อคส.ยุค Thailand 4.0” 23 มกราคม 2562
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 23 มกราคม 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้