ข่าวส่วนกลาง

ข่าวสำนัก

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • สรรหาบุุุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • การแข่งขัน 7 th Young Inventors Challenge ( YIC )2019 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • การเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ.2019-2020 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 • โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน 30 มกราคม 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้