ข่าวส่วนกลาง

ข่าวสำนัก

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 19 เมษายน 2562
  • โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 19 เมษายน 2562
  • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 19 เมษายน 2562
  • การประกวดวรรณกรรมรางวัลพารแว่นฟ้า ประจำปี 2562 11 เมษายน 2562
  • บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา ( KSP School) 11 เมษายน 2562
  • ประกาศ ศธ.เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 เมษายน 2562
  • คลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา 5 เมษายน 2562
  • แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 5 เมษายน 2562
  • เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ” สถานศึกษาปลอดภัย ” ประจำปี 2562 5 เมษายน 2562
  • โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2019 4 เมษายน 2562