ข่าวส่วนกลาง

ข่าวสำนัก

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 15 มีนาคม 2562
 • ทุน Fulbright 2020 จำนวน 2 หลักสูตร 15 มีนาคม 2562
 • คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางด้านการอ่านอัลกุรอานกับการสมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัล-อัชฮัร สาธารณรัฐอียิปต์ 15 มีนาคม 2562
 • ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 12 มีนาคม 2562
 • ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี 8 มีนาคม 2562
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 5 มีนาคม 2562
 • การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้ โครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” 5 มีนาคม 2562
 • แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว 5 มีนาคม 2562
 • แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 5 มีนาคม 2562
 • แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน 5 มีนาคม 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้