เลขาธิการ กพฐ.

ประวัติ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

ประวัติส่วนตัว
- บรรจุเข้ารับราชการ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๓ ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียน วัดคูยาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ประสบการณ์
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
- ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน