ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” 18 ตุลาคม 2562
 • การประกวด GCED Storytelling Contest 18 ตุลาคม 2562
 • โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 16 ตุลาคม 2562
 • รายงานผลการแข่งขันการจัดงานแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest 2019 16 ตุลาคม 2562
 • งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่21 ประจำปี 2562 16 ตุลาคม 2562
 • เชิญเยี่ยมชมบูธและร่วมทดลองการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในงาน EDUCA 2019 15 ตุลาคม 2562
 • สัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” 15 ตุลาคม 2562
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Digital Run 2019” 9 ตุลาคม 2562
 • แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2 ตุลาคม 2562
 • กิจกรรมประกวดวาดภาพ ” ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักกรีวงศ์ ” ประจำปี 2562 2 ตุลาคม 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน