ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579
ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  02-2885511-5
Webmaster 02-2885582
E-mail : smart@obecmail.obec.go.th