ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579
ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  0-2288-5511-5
โทรสาร 0-2288-5886
Webmaster 0 -2288-5582
E-mail : smart@obecmail.obec.go.th