ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน