ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เน้นให้เด็กรักการอ่าน

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง และโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ อ.เมือง จ.ตาก โดยเน้นให้นักเรียนอ่านหนังสือให้มากๆ เพราะการอ่านจะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยพัฒนาเรื่องการจำ การอ่านมีประโยชน์กับชีวิตช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้การอ่านหนังสือเป็นประจำยังช่วยเพิ่มสมาธิ และความเข้าใจโลกรอบตัวมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ