สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1/2567

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1/2567

1 2 3 1,355