สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและประชุมรูปแบบออนไลน์สร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สพป.สุราษฎ […]

1 2 3 145