สพป.อุทัยธานี เขต ๑  จัดกิจกรรม kick off โครงการสุขาดี มีความสุข พร้อมกันกับสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันนี้(6 พ.ค.67) ที่โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1 เป็นประธาน จัดกิจกรรม kick off โครงการสุขาดี มีความสุข โดยร่วมกันแปะตราสัญลักษณ์ kick off ของโครงการ ที่บริเวณห้องน้ำของโรงเรียน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะร่วมกันพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำของโรงเรียนทุกแห่งให้อยู่ในสภาพดี ตามคุณลักษณะ 5  ส. ประกอบด้วย สะอาด สะดวก สะบาย สุขลักษณะและสวยงาม  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คุณครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

        ทั้งนี้  เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในเรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 

         และให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี

        นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เห็นว่า มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดที่ต้องการพัฒนาต่อไป อยากให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าเราใส่ใจและต้องการให้ทุกฝ่ายได้ทีส่วนร่วมเข้ามาดูแลโรงเรียน โดยโครงการ สุขาดี มีความสุข ต้องชื่นชมนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็ก และที่สำคัญก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2567 ว่าสุขภาพของเด็กมีความสำคัญ ถ้าสุขภาพเด็กดีก็จะทำให้การเรียนรู้ดีไปด้วย สุขาจึงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนและได้รับการใส่ใจในด้านของสุขภาพร่างกาย สุขาดีมีความสุข เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลโรงเรียน ไม่ว่าจะโรงเรียนขาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ต้องให้การใส่ใจในเรื่องของสุขา  เป็นการให้สัญญาณว่าพวกเราจะร่วมด้วยกัน เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานอย่างอื่น ในการเริ่มต้นกับการจัดการเรียนรู้ในด้านอื่นๆต่อไป 

นางสาวสมคิด สุทธินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง เปิดเผยว่า ที่โรงเรียนเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมี ข้าราชการครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียน 68 คน โดยแนวคิดในการปรับปรุงห้องน้ำนั่น ก็มาจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้ เรียนดี มีความสุข และมีโครงการสุขาดี มีความสุข จึงปรับปรุงห้องน้ำด้วยงบประมาณที่มีอยุ่ ตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน และในปัจจุบัน ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงอยากสร้างบรรยากาศห้องน้ำของโรงเรียนให้เหมือนอยู่ในป่า Amazon ให้มองมาแล้วรู้สึกร่มเย็น และเมื่อใช้ห้องน้ำแล้วรู้สึกสบาย เพื่อให้เด็กๆ มีความสุข