พิธีเปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” พัทลุง เขต 1

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการKick Off “สุขาดี มีความสุข” พร้อมใช้รองรับในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ณ โรงเรียนบ้านขันหมู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยติดป้ายโลโก้“สุขาดี มีความสุข” พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetingโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้ด้วย

ศริราณี พรหมบังเกิด