โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556-2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ   ประจำปี 2556-2559 จำนวน 34 ราย  และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556-2559 จำนวน 223 ราย เป็นชั้นที่ 1 จำนวน 112 ราย ชั้นที่ 2  จำนวน 22 ราย และชั้นที่ 3  จำนวน 89  ราย   ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง  ในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม 2562   เวลา 14.00 น.  ซึ่งนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ได้เข้ารับพระราช ทานเหรียญ ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาเป็นล้นพ้น