ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านดอนสนวน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พจอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ เขียวไกร นางวชิรนุช พรหมภัทร์ นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายนริศ ภูอาราม ประธาน กลุ่มเครือข่ายฯโสมพะมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT และคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการสุขาดีมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านดอนสนวน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์