สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของ สพป.เลย เขต 3

🚩วันอังคารที่ 7 พฤษภาคมม 2567 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป. เลย เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของ สพป.เลย เขต 3เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3