สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการของสถานศึกษา

>>>>>>วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ได้ทราบแนวปฏิบัติและระเบียบการบริหารงานการเงินที่กำหนดมาใหม่ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “การเงิน พัสดุ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3